جلسه کوچینگ حضوری

۱۳۰,۰۰۰ تومان

برای انجام یک پروژه دو طرفه کوچینگ نیاز به شناخت بیشتر کوچ و کوچی نسبت به همدیگر کاملا مشهود است

شما با ثبت این سفارش از یک و نیم ساعت زمان بهره مند خواهید شد تا نسبت به ادامه انجام پروژه بسیار هدفمند کوچینگ فردی، تصمیم خود را نهایی کنید