بایگانی برچسب: حال خوب

خوب کردن حال آدمها چه می‌خواهد؟

یاد خدا آرامبخش کارهاست

وقتی حال دلمون خوب باشه؛ این موضوع را خواسته یا ناخواسته منتشر می‌کنیم. این مقاله را بعد از یک جلسه کوچینگ بسیار موثر و نتیجه بخش البته از نظر مراجعم می‌نویسم. امیدوارم به هممون کمک کنه لحظه به لحظه حال خودمون رو خوب و عالی و عالی‌تر کنیم. من بسته به تجاربی که دارم و […]